ชื่อบริษัท :  บริษัท ละมูลวิศวกรรม จำกัด
ที่อยู่ :  42/89 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย
Company name :  LAMOOL ENGINEERING CO., LTD.
Address :  42/89 Moo 5 Phutthamonthon Sai 5 Rd., Om Noi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130 Thailand
Telephone / โทรศัพท์ :  0-2420-9065 Auto 6 Lines, 0-2813-4507 Auto 3 Lines
Facsimile / โทรสาร :  0-2431-0256 Auto 3 Lines
Hotline (24 Hour) :  ผลิตภัณฑ์ หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน ติดต่อ คุณธวัชชัย ละออง
 Tel : 084-700-4370   E-mail : thawatchai@lamool.com
   ผลิตภัณฑ์ หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง และ ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า ติดต่อ คุณอนุสรณ์ รอดท่าไม้
 Tel : 084-700-4372   E-mail : anusorn@lamool.com
E-mail / อีเมล์ :  info@lamool.com
Website / เว็บไซต์ :  http://www.lamool.com | http://www.lamool.co.th  
Product / ผลิตภัณฑ์ :  คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าชมผลิตภัณฑ์หม้อแปลง
Last 7 Search Engine Bot Dectect
Google ( 66.249.71.152 ) Date : 26 06 2017 Time 06.55
Google ( 66.249.69.218 ) Date : 25 06 2017 Time 22.54
Google ( 66.249.79.156 ) Date : 25 06 2017 Time 20.52
Google ( 66.249.77.27 ) Date : 25 06 2017 Time 20.48
Google ( 66.249.71.153 ) Date : 25 06 2017 Time 11.52
Hot Bot ( 68.180.228.232 ) Date : 25 06 2017 Time 03.39
Google ( 66.249.79.94 ) Date : 24 06 2017 Time 09.03